Vaillant Group Serwis
Sp. z o.o.

ul. Wesoła 14/2
41-506 Chorzów

tel. 32 246 01 06

Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)

 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych:
  • Dane identyfikacyjne użytkownika urządzenia – imię, nazwisko, dane, dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe (numer rachunku bankowego);
  • Dane identyfikacyjne firm posiadających autoryzację instalacyjną lub serwisową – (imię, nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, seria i numer dowodu osobistego) dane osób uczestniczących w szkoleń, wymienionych w dokumentach autoryzacyjnych (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe (numer rachunku bankowego), dane dotyczące posiadanych uprawnień wymaganych prawem a związanych z charakterem prowadzonej działalności
 2. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Vaillant Group Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958489, NIP
  6272777059, REGON 520716530
 3. Kontakt do Spółki: Mogą Państwo skontaktować w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres e-mail: katowice@vaillant-partner.pl
 4. Cele i podstawa przetwarzania:
  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  • realizacji zawartej umowy ((podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
  • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Spółkę usług i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu udokumentowania oraz rozliczenia świadczeń otrzymanych w związku z realizacją zobowiązań gwarancyjnych, na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu udokumentowania oraz rozliczenia świadczeń otrzymanych w związku z realizacji zobowiązań umów obsługi instalacyjno-serwisowej urządzeń, na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym w następującym celu:

  • w celu oferowania Państwu przez Spółkę produktów i usług Spółki (marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych – lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów w związku z oferowaniem naszych usług i produktów (podstaw prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Spółkę usług i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  • firmy posiadające autoryzację (Instalator Autoryzowany lub Serwisant Autoryzowany); firmy współpracujące w zakresie usług IT, usług marketingowych , badań rynku, call center, firmy wspomagające organizację i realizację programów lojalnościowych;
  • Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. oraz inne spółki z Grupy Vaillant (aktualne dane kontaktowe są zamieszczone na stronie www.vaillant.pl oraz www.saunierduval.pl) który deklaruje zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych jemu przekazywanych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej .
 6. Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
 7. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
 11. Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Vaillant Group Serwis
Sp. z o.o.

ul. Wesoła 14/2
41-506 Chorzów

tel. 32 246 01 06